top of page

Valmentajaksi -matkan täpitystä

🔅 Idea on ymmärretty

🔅🔅 Juttua on kokeiltu käytännössä

🔅🔅🔅 Homma on viety käytäntöön ja on käytössä


ISOT KARDINAALIT (millaiselle pohjalle tiimioppiminen rakentuu /pedagogiikan puitteet):

Dialogi 🔅🔅🔅

 • käytössä

Tiimit (kotitiimi) ja oppimissolut (projektitiimi) 🔅🔅🔅

 • ehtiikö ihan oikeasti tiimiä muodostua kun AT koulutus 1,5v josta 1v kaikki yhdessä vain lähijaksojen ajan?

 • tiimioppimisen mallilla kuitenkin edetään ja tiimiytymistä tapahtuu, PT:ssa voi onnistua

 • voisiko järjestää niin että myös valinnaisten ajan koko tiimi yhdessä mutta opiskelevat eri asioita näin tiimi saisi yhteistä aikaa enemmän? Valinnaisten opiskelijat yhdistetään keväällä 2020 -tästä kuitenkin AT:ssa puuttuvat jo ne joilla tutkinnon osia tunnustettu -yhdistäminen toimi erityisen hyvin AT opiskelijoilla valinnaisissa

 • tiimit ja solut kaikilla käytössä ammatillisessa koulutuksessa

Tekemällä oppiminen LearningByDoing 🔅🔅🔅

 • pääsääntöisesti käytössä kaikessa

 • projektien kautta oppiminen on yhteinen käytäntö (monenlaisia projekteja, usein oikeita asiakkaita -eniten organiasaation kautta tulleita, opiskelijan omia oppimisprojekteja -tutkimusmatkoja johonkin teemaan)

 • oppimisen oikea-aikaisuudessa kehitettävää vielä AT:ssa

Yhteinen kieli 🔅🔅

 • aika hyvällä mallilla jo organisaatiossa, uudistetut tiimioppimisen kantavat rakenteet käytössä ja opettelemme kaikki yhdessä sitoutumaan malliin, keskustelemme mallista jatkuvasti ja yritämme vielä selkiyttää ja avata taulukkoa lisää

 • valmentajien omilla valmennuspäivillä ja -leireillä luodaan yhteisiä juttuja ja toimintamalleja

 • opiskelijoille alussa hiukan hämärää mutta kirkastuu opintojen edetessä, syksyllä 2020 aloittavilla ryhmillä teemoitetaan loppuviikon treeneihin teema kantavista rakenteista -tarkoitus avata taulukkoa näin opiskelijoille -voi olla aika hidas avaus erityisesti vähän paikalla oleville AT opiskelijoille -heille avattava koko taulukko myös heti alkuun

 • yhteisen kielen sanasto on tulossa myös opiskelijaintraan näkyviin ja tekeillä on uuden mallinen treeni+täpitysvihko opiskelijoille -jossa avataan Ahlmanin pedagogiikkaa

Oppimisalustojen rakentaminen (OSK, NY, virtuaali, projekti) 🔅🔅🔅

 • OSK Luonnosteeseen liittyy koko ajan opiskelijoita, hitaasti mutta liittyy

 • keväällä 2020 ohjaamme kukkavalmentajien kanssa kaikki opiskelijat näyttöjen osalta joko kukkakauppaan tai osuuskunnan kautta suorittamaan -oikeat asiakkaat oltava näytöissä -opiskelijalla on työelämälähtöisempi asenne näytössä ja valmentajan aika tulee tehokkaammin käyttöön (koronan vuoksi tehtiin myös simuloidusti koululla muutamaa näyttöä)

 • projekteja /tiimiä varten Officen Teamsia kokeiltu ja otetaan tiiviimmin käyttöön -myös valmentajatiimeillä hyödynnetään Teamsia (valmentajien yhteisiä muistiinpanoja ja suunnitelmia)

 • poikkeustila /korona aikana todettu, että Teams alusta toimii todella hyvin (Zoomissa olisi tosin paremmat toiminnot -mutta tietoturvan vuoksi heikko)

 • Moodle vain materiaalipankkina tällä hetkellä puutarhatiimin opiskelijoilla, mutta Moodlen kehittäminen alkaa vauhdilla jos ja kun saadaan strategiarahoitus -tavoitteena mahdollisuus toteuttaa joitain tutkinnon osia myös pelkästään verkkokurssina

Ristipölytys jatkuvasti, toistuvat kohtaamiset 🔅🔅

 • aika vähän tätä vielä, kannustettu toisiin tiloihin pölytykselle ja vierailtu VST puolella

 • palautetreenit yhdessä muiden opiskelijatiimien edustajien kanssa toimii hyvin

 • otetaan syksyllä 2019 käyttöön, PUU PT ja PUU AT treenaavat yhdessä, tämä ei toiminut -kehitetään edelleen (keväällä 2020 ma dialogi yhdessä ja pe erikseen ja selkeämpää agendaa)

 • valmentajille varattu aikaa ristipölytykseen vuosityöaikasuunnitelmaan, yritän itse vihdoin päästä seuraamaan Päivin valmentamista

Johtavien ajatusten synnyttäminen 🔅🔅

 • ehkä tämä on lähinnä koulutuksen aloituspäivillä tapahtuvaa pohdintaa ja kiteyttämistä, tiimi käy läpi yhteistä päämääräänsä, arvoja jne

 • koulutuksen alkutaipaleella pitää ottaa vielä paremmin tiimin yhteinen tavoite, konkreettinen tavoite TÄRKEÄÄ! Vaikuttaa koko matkan onnistumiseen

Kaverijohtaminen tiimin sisälle 🔅🔅

 • tiimiliideri otettiin matkan varrella käyttöön yhteisesti sopimalla ja jäi aika kevyeksi kokeiluksi

 • syksyllä 2020 alkavassa AT koulutuksessakin otetaan heti alkuun kaksi tiimiliideriä, tämä käytäntö saatiin 2019 syksyllä aloittaneisiin ryhmiin ja taitaa toimia kivasti

 • tiimiliidereille tulee oma paikallisesti valittava tutkinnon osa ja sen myötä myös tiimiläisille omansa

 • tiimiliiderien ja valmentajien välille kalenteroidaan säännöllisesti tulenjohtotapaamiset

 • muita tehtäväprofiileja (tiimiliideri talous-, asiakas-, viestintä- ja projektipäällikkö) on joitain otettu käyttöön muutamissa koko tiimin yhteisissä projekteissa ja otetaan aina tarvittaessa

Oppimisympäristö (hajupajat, dialogitilat) 🔅🔅

 • dialogitiloja on käytetty, syksyllä rakennetaan sidontaluokassa dialogirinki aina tarvittaessa koska varsinaiset dialogitilat aika varattuja

 • ollaan ulkona myös kun sää sallii (otetaan tätä enemmän)

 • käytännössä mahdotonta saada "tiimien omat tilat", syksyllä muokataan luokkatiloja niin että opiskelijat saisivat projektivermeille kaappeja ja kaikki tarvike ja krääsä olisi yhteisesti kaikkien -homma on kesken mutta edistymässä

 • puutarha-alan opiskelijoille saatiin oma kirjasto vihdoin -toimii varmasti opiskelijoilla ristipölytykseenkin kivasti

Teorian soveltaminen käytäntöön -malli 🔅🔅🔅

 • motorolassa saadaan enemmän näkyväksi, jälkimotorola käytössä aika hyvin -keväällä 2020 otettava paremmin esimotorola myös

 • lukuohjelma kts alla pienet kardinaalit

 • tiimimestarikoulutuksen myötä kun itse on lukenut enemmän ja asiaa -on helpompi suositella kirjoja myös opiskelijoille


PIENET KARDINAALIT (oppimisen prosessit /toimintatavat):


Tiimi 🔅🔅

 • kts yllä

Oppimissopimus 🔅🔅

 • AT:ssa yhdellä tiimillä kokeiltu ja jatketaan, tiimi tehnyt myös yhteisen oppimissopimuksen (tämä on hyvä, mutta tähän pitäisi myös palata)

 • oppimissopimus AT:ssa päivitetty kerran, toimi hyvin niillä jotka sitoutuivat

Treenit dialogissa 🔅🔅🔅

 • säännöllisyyttä vielä parannettava, ei saa liudentua

 • kukkasidonnassa nyt treenit kirjoitettu/kalenteroitu sisältöön

 • tarkempana oltava dialogissa, puhelimet pois, muiden kunnioittaminen jne. jotta päästäisiin aitoon yhdessä ajatteluun

Treeni- /oppimispäiväkirja 🔅🔅

 • toimi aluksi mutta käyttö heikentynyt, pitää rohkaista tähän enemmän -kytköksissä treenien agendaan!

 • uudistuva treenivihko mahtava juttu!

Lukuohjelma 🔅🔅🔅

 • kirjoista keskustellaan dialogitreeneissä

 • ei varsinaista suunniteltua lukuohjelmaa, tiimi on päättänyt mitä on pakko lukea ja lisäksi muita kirjoja vapaasti

 • kirjalista päivitettävä AT20 ryhmälle ja lisäksi YPK esille

 • jossain määrin toimii, tiedonhankinta AT:ssa seuraavaa lähijaksoa varten ja alussa lukivat oppimiseen liittyviäkin kirjoja -keväällä 2020 maanantain treenit on välillä lukutreenit jotta ei liudennu homma

Synnytykset 🔅🔅

 • aika kevyesti vielä tehty tätä, monesti toteutus on tiedon /näkökulmien jakamista muille

 • vuorovaikutus mukana yleensä keskustelemalla

Koulutettu tiimivalmentaja

 • organisaatiossa tavoitteena kaikille tiimimestarivalmennusMUITA KALUJA

Täpitys (oppimisen reflektio, näkyväksi tekeminen) 🔅🔅

 • PT:ssa kokeiltu täpitystä reflektiona ja toimii, otetaan syksyllä 2020 aloittavalle AT:lle myös ja pitöisi saada koko ammatilliselle puolelle mielestäni -jos valmennusleirillä olisi aikaa laatia tätä? -oma taulukkokokeilu AT:ssa ei toiminut -taulukko oli liian "iso" -sähköiseksi täytyy kuitenkin saada koska tutkinnon perusteet muuttuvat...

 • valmentajien omaa täpitystä työstetään valmennuspäivillä, tulossa siis valmentajillekin oma "täpitysvihko"

Kulmakivipäivät

 • oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja esittely muille, yhteinen juttu!
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page