top of page

Tiimimestarit 101 2.lähijakso Johtaminen ja johtavat ajatukset

Kokoonnuttiin 23.-25.5.2019 Kielorannassa Hämeenlinnan takana Järviöistenselän rannalla. Jälleen upeat puitteet leirille hyvine sapuskoineen, saunaosastoineen. Majoitus oli myös mukava.Jakauduttiin taas pienempiin porukoihin ja tämänkertaiseksi omaksi soluksi muodostui seuraava sakki: Heikki (lilla trenare), Katja, Anna, Leena, Merja, Elina ja Aki. Etsitiin oma keskustelupaikka ja juteltiin mitä tehtäisiin 😁. Päädyttiin juttelemaan etäjakson tehtävistä, luetuista kirjoista ja haastatteluista (omat kirjakoppini blogin kirjapostauksissa-haastattelutehtävä kesken). Solulaisten nimikirjaimista muodostui mukavasti HELMÈ MATKAA -tiimi...


Oma vointini oli tällä leirillä hiukan poskellaan ja katsottiin parhaaksi että käväisin välillä lääkäriä moikkaamassa ensiavussa.....Palailtuani EA-retkeltä kolmen tunnin vuoron odotuksen jälkeen -olikin sopivasti käynnissä Suomi-Ruotsi lätkämatsi viime metreillä.Voiton varmistaminen ja nukkumaan....


PERJANTAINA lilla trenare valitsi Annan tiimiliideriksi. Kaikilla olisi tavoitteena edetä tällä leirillä oman mukavuusalueen ulkopuolella olevassa roolissa, otetaan rooleja joissa luontaisesti ei toimita (esim. Elina toimisi myös tiimiliiderinä ja Heikin luontaisena johtajana tulee vetäytyä).

Mietittiin synnytystä (synnytyksestä selvennystä edellisessä leiripostauksessa) teemalla Minä Johtajana /Minä Johdettavana.

 • itsensä johtaminen

➡ miten pysyy kurinalaisena, miten motivoi itseään?

 • miten saa työntekijät toimimaan kohti strategiaa

➡ ihmisen tulee pitää työstään, jotta pystyy kehittämään sitä /itseään siinä

➡ oltava hyvä itsetunto jotta voi johtaa itseään

➡ työntekijät itse luovat arvot jotka pitäisi sisällyttää strategiaan muuttamattomana

 • vastarannankiisket

➡ miksi olet täällä? kenen takia teet tätä?

➡ itsensäjohtamisen taitojen petraus

➡ johtajan johdettava rohkeasti tässä kohtaa

 • työntekijän (tiimiläisten) motivointi

➡ puitteet kunnossa, mahdollista olla motivoitunut

➡ valittaja ja hiljaa olijat? ➡ tiimin voima ja tiimin vastuu!

 • tilannetaju tärkeää

 • pysähtyminen asian äärelle

 • johtajan ja tiimin muistettava kaikkien yksilöiden tärkeys

 • muista kysyä mitä sulle kuuluu? oliko kahvi hyvää? ➡ joskus voi olla tärkeämpää jutella kahvista kuin "kovista asioista"

 • onko kaiken takana ITSENSÄJOHTAMISEN TAIDOT?!?

Tässä kohtaa pohdin hiukan miten olen muuttanut omaa rooliani epämukavuusalueelle päin? ➡ jollain lailla luontaisesti roolin vaihtuminen mutta kuitenkin innostuneisuus ja sen näkyväksi tuominen (luontaisempi rooli rauhallinen ja harkitseva), kyselevä rooli, osallistuva... myöhemmin vielä huomiona tilan antaminen, pilkkujen viilaamattomuus ja muotojen hiomattomuus...


Ruokatauon jälkeen mietittiin taas synnytystä...Heikki muistutti että pitäisi olla konkretiaa jota voisi viedä käytäntöön. Keskustelu meinaa aina vaan jatkua keskusteluna vaikka pitäisi synnytystä alkaa tulemaan. Lilla trenare hiukan huolissaan 😅. Päätettiin että jokainen vetäytyy hetkeksi itsekseen miettimään synnytyksen "check listaa". Ennen vetäytymistä juteltiin synnytysmallista: strippitaulu, johtajan polku piirros, huumori jne. Elina väläytti jotain meditoinnista ja päästiin ajatukseen että osa synnytystä on osallistava meditaatio ja lisänä "check list"-kaavio sekä teoriapylpyrä.


Vetäytymisen ja itsenäisen pohdinnan jälkeen koottiin taas yhteen ja todettiin että homma on laajentunut...piti alkaa kiteyttämään ja mitäs muuta parempaa siihen on tarjolla kuin POST IT -laput 🧡

Lilla trenare on huolissaan synnytyksen monimuotoisuudesta ja lopulta päätetään pitää meditaatio ja vain esitellä muut matskut. Hyvä päätös.

Tässä teoriapylpyrätuotos. Maallinen mahdollistaja = johtaja...

Johtajuuden Teoriapylpyrä by Helmè Matkaa. Lähteitä: Vaikuttavuuden kehä, Dee Hock, Furu-Jazzia Johtajille, Simon Sinek-Start with why

Muiden solujen synnytyksissä:

 • sinisen meren strategiatyyppisellä työkalulla pohdituttivat muilla tiimiläisillä johtajuutta, post it lapuilla jokainen vei oman huomionsa koontifläpille (omat kirjaamiseni sulkeissa) ➡ mitä säilytän (intuitio) ➡ mitä lisään (positiivisuutta) ➡ mitä vähennän (kriittistä puhetta) ➡ mistä luovun (valitus)

 • yksi soluista keskittyi palvelevan johtajuuden prinsiippeihin ja palvelevaan johtamiseen valmentajuudessa


LAUANTAINA solu antoi taas palautetta lilla trenarelle ja lilla trenaret jakoivat saamansa palautteen kalamaljassa. Poimittua:

 • ole riittävästi läsnä

 • anna tilaa työskennellä

 • luota tiimiin

 • lilla trenare voi olla sopivasti mukana prosessissa, ei saa olla vain sivusta seuraaja

Lilla trenareiden vinkit tiimiläisille:

 • ratkaisukeskeinen viestintä

 • puhutaan suoraan

 • kannusta, ota toinen huomioon

 • mieti mitä tuot tiimiin tullessasi

 • ei liian vahvasti omia mielipiteitä ja omaa asiaa

 • pyri tiiviiseen ilmaisuun ja aktiiviseen kuunteluun

 • seuraa prosessia, ole hereillä

 • ole armollinen lilla trenarelle

Johannes: "ole innovatiivinen, aktiivinen jäsen"

 • mitä itseohjautuvampi tiimi, sitä pienempi voi olla valmentajan rooli

 • ristipölytystä enemmän, vapaammin

 • rikkokaa mallia ja raameja

 • erilaisia malleja rohkeasti käyttöön

 • anna itsestäsi! kannusta tunteita!

 • puuttuminen /puuttumattomuus ➡ johtajan pitää näyttää suuntaa, oppivan organisaation edellytys on tiimit joissa saa turvallisesti tehdä virheitä

Loppuun pohdittiin vielä mitä leirin prosessissa tapahtui sellaista, jota voisi parantaa seuraavalla kerralla. Esille tuli: ruoka-ajat selkeästi esille 😁, solujen kokoamismalli?, tosi ohuet rakenteet jne...Tästä johtamisen leirijaksosta tehtäväksi laatia reflektiopaperi, se on tässä. Tässä kohtaa on nyt se kohta kun huomaa että tietääkin valmentamisesta aika vähän 🙄


Tehtävät seuraavaa jaksoa varten, teemana asiakas:

 • laadi oma johtamisfilosofiasi, jos on jo niin pohdi muuttuiko jokin, muuttui...

 • pohdi-keskustele kollegojen /mentorin kanssa asiakasheimoasi (aiheesta), mistä asiakkuutesi koostuu, mitä työssäsi tarkoittaa asiakkuus (muista A1, A2, A3)

 • haastattele asiakasta

 • tee jokin kokeilu (esim. liiderikokeilu, johtavien ajatusten synnytyskokeilu tai dialogikokeilu)

 • lue vähintään kolme kirjaa

 • pohdi kilvoittelutehtävää
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page