top of page

Tiimimestarit 101 1.lähijakso Oppiminen ja tiimivalmentaminen


Tavattiin 14.-16.3.2019 Taulun Kartanossa Toivakassa. Paikka on aivan upea ja ruoka erinomaisen hyvää.


TORSTAINA aloiteltiin ringissä kuulostelemalla fiiliksiä. Valitut lilla trenaret (neljä "pikkuvalmentajaa" /apuvalmentajaa) kokosivat oman solunsa ja lähdettiin hommiin...


Solustamme tuli "Team Taivaanpallo" (lilla trenarena Anna) sen jälkeen kun solussa käytiin läpi etäjaksolla luetut kirjat (Olli Jalonen: Taivaanpallo).

Meidän solussa oli erittäin hyvä fiilis, oli helppoa ja antoisaa keskustella avoimesti kaikenlaisista asioista -vaikeistakin. Oli uskomatonta, miten intensiivinen keskustelu käynnistyi heti alusta lähtien. Puhuttiin luettujen kirjojen opeista ja esiteltiin omat oppimissopimukset. Juteltiin myös "kilvoittelutehtävistä" -osalla oli ihan selvää mitä aikoo tehdä -toisilla ei vielä...oppimissopimuksen haasteita voi miettiä kilvoittelutehtävän lähtökohtana vaikkapa...


En muista mikä varsinainen tehtävänantomme oli koska muistan että tehtiin ja keskusteltiin ihan jotain muuta mitä pyydettiin. Silti saatiin toisiltamme paljon.


Mietittiin mihin haluttaisiin keskittyä näiden leiripäivien aikana, kaikilla kuitenkin rima aika korkealla. Päädyttiin siihen, että hetkessä oleminen ja läsnäolo on tärkeää ja tähän keskityttäisiin. Pohdittiin miten viedään muille tiimiläiselle tätä asiaa: laulut, leikit, sketsit, runot jne. mietittiin ja tunnustaessani että nämä on juuri niitä missä itse olen täysin mukavuusalueen ulkopuolella -päädyttiin tietenkin näytelmään

 • Katja potilaana ja Arja lääkärinä ➡potilas kertoo ongelmistaan ja lääkäri ei kuuntele ➡ mitä tapahtuu kun lääkäri alkaakin kuuntelemaan....

 • läsnäolo ja kuunteleminen /kuuleminen on valmentajuudessa tosi tärkeää

 • vie parempiin tuloksiin

 • läsnäolo ja kuuntelu on myös toisten kunnioittamista

Illalla saunottiin 😊


PERJANTAINA pohdittiin ensin miten hyvä tiimi rakentuu? Menetelmänä käytettiin mm. kalamaljaa.

 • ajan kanssa

 • tiimi käy kehitysvaiheita läpi

 • luottamus ja tiimityöskentelyyn motivoituminen

 • vastuun ottaminen, tiimi vastuussa tiimille ja jokainen itselleen...

 • erilaisia rooleja ja ihmisiä tiimissä

 • kaikkien tärkeää tietää säännöt ja toimintatavat

 • keskusteltiin pienen tiimin rakentumisesta: onko hyvä antaa projektitiimin rakentua itsekseen vai koostaa tiimin jäsenistö erilaisin testein (Belbin, väritestit jne..)

 • keskusteltiin myös siitä onko hyvä että tiedetään aikataulut etukätee ja tunnetaan ihmiset joiden kanssa työskennellään

 • pitääkö tiimin sietää "häirikköä"?

 • onko dialogin oltava puhetta? voiko olla toiminnallista?

 • onko mahdollista että tiimi ei ole missään vaiheessa valetiimi?

 • onko tiimi vasta sitten tiimi, kun on käyty konfliktivaihe?Soluttauduttiin taas Team Taivaanpalloksi ja mietittiin divergointia ja konvergointia. Tässä kohtaa meille tuli tuskavaihe. Ei millään meinannut tulla synnytystä (lisäinfoa synnytyksestä kohdassa 3.1.5.Virtaava prosessi) ja ajauduttiin keskustelemaan aiheesta "voiko huipputiimiä olla jos yksilö ei opi /kehity"?

Palattiin sitten divergointiin ja konvergointiin ja todettiin sen toistamisen olevan kuin suolen liike 😂

 • lopputulos voi olla paska, PROSESSI ON TÄRKEIN

 • lopputulos menee uudelleen kiertoon lannoitteeksi seuraavaa prosessia varten

Team Taivaanpallomme työskentelyprosessi itsessään oli jo siis divergointia ja konvergointia. Synnytimme tuotoksena fläpin: "Tulostus".Divergointi ja konvergointi=luova prosessi jossa divergointivaiheessa osallistujat keskustelevat vapaasti ja rajoittamattomasti aiheesta - vielä enemmän ehkä aiheen ohi 😜 tämä johtaa siihen, että mennään pitkälle ja aletaan ajatella laajemmin /uusista näkökulmista. Divergoinnissa hyödyksi on uusi (ei tuttu ja turvallinen) ympäristö.

Konvergointivaiheessa aletaan karsia pois juttuja /miettimään mitkä voisivat olla jollain lailla käyttökelpoisia juttuja, toteutettavia, eteenpäin vietäviä, mahdollisia....

Tämä prosessi voidaan käydä vielä isomman sakin kanssa (tiimi) jolloin tuotosta aletaan divergoimaan uudelleen...


Illalla taas saunottiin...


LAUANTAINA solu Team Taivaanpallo antoi palautetta Lilla trenare Annalle ja lilla trenaret keskenään jakoivat kalamaljassa palautteen toisilleen (ja muille tuleville tiimimesuille).


Vielä soluttauduttiin uudelleen eri solun kanssa miettimään prosessi ja rakenne -käsitteitä. Mikä leiripäivissä oli prosessia ja mikä rakennetta. Tavoitteellisesti prosessia tulisi olla ytimessä paljon ja rakennetta vain ohuesti ympärillä...

Rakennetta: aikaraamit, ruokailu-/saunomisajat, tiimi, solut, lillatrenaret, valmentajat, tilat /ympäristö, etätehtävät, valmentajien fläpit, dialogirinki...

Prosessia: kaikki oli prosessia


Leirin lopuksi mietintään saatu keskeisin oppi ja mitä viedään käytäntöön? Näitä oli läsnäolon voima, kuuntelemisen taito ja prosessiin luottaminen. Näitä vien myös käytäntöön omaan työhöni. Prosessista pitää nauttia.Tästä jaksosta etätehtäväksi reflektiopaperi, joka on tässä. Team Taivaanpallo on Anna, Ville, Leena, Arja ja Katja.

Seuraavan lähijakson teemana on johtaminen ja sitä varten tarvittavia etäjakson hommia:

 • haastattele johtajaa

 • lue 3-5 kirjaa

 • laita jotain käytäntöön


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page