top of page

Kirjat: Einhorn Stefan, Aidosti Viisas

Paras mahdollinen kirja aloittaa lukeminen uudestaan!!!!

Voi kun kaikki maailman ihmiset voisivat lukea tämän kirjan!! 😘

Kirja herättää paljon ajatuksia koko lukemisen ajan. Rauhoittava, avartava, ymmärrystä menneistä ja tulevista, kasvattava..


Muistiinpanoja:


Analyyttiseen päätöksentekoprosesiin kuuluu:

1. oivallus ongelman omistamisesta

2. ongelman ja tavoitteen määrittely

3. analyysi

4. päätöksestä toimintaan

5. prosessista oppiminen

Einhornin mukaan tyhmyys on sitä että jossain kohdista 1-5 on vikaa...


Avoin mieli.

Asioiden katsominen eri näkökulmista.

Kokemus ja tieto

- tieto siitä, mitä ei tiedä tai ole kokenut...

Ongelmien määrittämisen kyky.

Kysymysten esittämisen taito.

Luovuus (uusi tapa ajatella, toimia).

Arvovallasta luopuminen.

Seurausten analysointi.

Ratkaisu ➡ toiminta.

Muutoksen hyväksyminen ja uuden opettelu jatkuvasti.

Sosiaaliset kyvyt.


Hyvyys.

Opi ja pyydä neuvoa muilta.

Ole utelias!

Valitse seurasi.

Uskalla puhua tärkeistä asioista.


Kuuntelemisen taito.

Kehitä empatiakykyäsi.

Anna ja ota vastaan kritiikkiä, muista kiittää siitä!!!!

Meditaatio.

Ole yksin, ole jouten.

Pyri itseymmärrykseen.

Omasta egosta hellittäminen.

Uudista ajatteluasi.

Kyseenalaista mielipiteesi.

Pohdi dilemmoja.

Harjoittele seurausten arvioimista.

Kriisit ja kärsimys.

Rohkeus tarttua haasteisiin.

Kokonaisnäkemyksen kehittäminen.


12 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page