top of page

Kirjat: Rantanen Marjo -Tunnelmamuotoilu

TUNNELMA TARTTUU!!


Tuotemuotoilu on muotoilua tuotteen /käyttäjän suhteen teollisen muotoilun keinoin.

Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen muotoilua teollisen muotoilun menetelmiä hyödyntäen. Kohteena mm. tilat, esineet, prosessit, ihmiset...

Muotoilujohtaminen on yrityskuvan suunnittelua ja johtamista mm. ympäristö, viestintä, tuote/palvelu ja tapa toimia.

Tunnelmamuotoilu tarkoittaa hetkessä syntyvien kokemuksien luomista.


Tunnelmalla ohjataan ajattelua ja toimintaa.

Tunelmaan vaikuttavat mm. ympäristö (aistikokemukset), toimintatavat, vuorovaikutus, odotukset, tarpeet, muistot ja mielikuvat. Olemme erilaisia, joten kokemuskin on kaikille erilainen.

Arvon luominen tapahtuu (asiakas)kohtaamisissa ja kohtaamista voi ohjata eli tunnelma on siis "muotoiltavissa" kaikilla aisteja/ ihmisiä stimuloivilla asioilla.


Tunnelmamuotoilussa kehittämisen näkökulmasta on tärkeää uusien näkökulmien pohtiminen, erilaisten ilmiöiden ymmärtäminen ja uteliaisuus.


Hyvä esimerkki Build-A-Bear Workshop → arvon ja merkityksen luominen, vuorovaikutus synnyttää yksilöllisen tarinan ja kokemuksen. →kokonaisvaltainen oman näköisemme ja oman tuntuisemme kokemus kaikilla aisteilla, asiakkaan itse personoima ja räätälöimä vaihtoehto.


Mikko Tapanaisen mukaan vähittäiskauppa on asiakkaaseen vaikuttamista ihmisillä, puitteilla ja prosesseilla. Tavaran merkitys on nykyään vähäisempi, haetaan ainutkertaisia kokemuksia ja fiiliksiä.


Henkilökunta ja asiakkaat mukaan konseptikehitykseen

  • tarpeeseen sopiva

  • tunnelmia synnyttävä, inspiroiva, ohjaava

  • kokemuksellinen ja sosiaalinen tapahtuma

  • taiteellinen, luova, tekijän oman tulkinnan mukainen

  • käyttäjälähtöinen, tiedostettuihin tarpeisiin vastaava

  • kokemuslähtöinen, tiedostamattomaan tasoon perustuva

  • elämyshakuinen, äärimmäisiä kokemuksia tuottava


17 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page