top of page

Kirjat: Alahuhta Matti, Johtajuus - Kirkas suunta ja ihmisten voima • työskenteli Koneen toimitusjohtajana

 • toimii hallituksen puheenjohtajana DevCo Partnersissa, Outotecissä, Elinkeinoelämän keskusliitossa sekä Aalto-yliopistossa j(hallituksen jäsen Koneessa, ABB:ssä ja Volvo AB:ssä)

 • pitkä ura Nokian tietoliikenne- ja matkapuhelinyksiköiden johtotehtävissä

 • valittu useasti Suomen arvostetuimmaksi yritysjohtajaksi


Muistiinpanoja:


Kuuntele! Vaadi! Läsnäolon voima!

Oman tiimin kasvokkain kohtaamista ei voi korvata muulla (videoneuvottelut tms.)

Olennaisinta johtamisessa on selkeys, yksinkertaisuus ja johdonmukaisuus.


1. Muutoksen käynnistäminen

 • toiminnan on uudistuttava jatkuvasti (ympäristö muuttuu jatkuvasti)

 • on tunnettava työntekijät ➡ he ovat muutoksen suurin voima

 • kellotaajuus

➡ kilpailuetu kun toiminta nopeampaa kuin kilpailijoilla

➡ toiminta heti eikä vasta huomenna

➡ tapaamisten tihentäminen aina tarvittaessa

 • saatava aikaan yhteisymmärrys muutoksen tarpeellisuudesta ➡ muutos onnistuu jos koko henkilöstö saadaan mukaan ➡ muutoksesta tehtävä iso yhteinen asia jota on viestittävä koko ajan yksinkertaisesti ja selkeästi ➡ toista viestintää /samaa asiaa

 • avainhenkilöiden kanssa tiivis aloitustyöskentely ➡ tilanteen analysointi ➡ heikkouksien näkeminen vahvuuksina ➡ strategian määrittäminen ➡ kehittämisen aloitusalueiden määrittäminen (strategian lähtö johdosta ja avainhenkilöistä??🤔)

"must win battles" ➡ määritetään viisi kehitysohjelmaa, joista tehdään isoja näkyviä kehityshankkeita yrityksen sisällä = kilpailykyvyn kehittäminen

 • kriittisiä tärkeitä kohteita joissa onnistuttava, näihin panostetaan resursseja

 • yksinkertaisuus ja selkeys ➡ syntyy laatua ja tuottavuutta

 • vastuuhenkilöt kehitysohjelmille ➡ avainhenkilöiden perehdytys uusiin strategioihin ➡ vievät työntekijöille pajoihin, joissa pohditaan miten strategiat vaikuttavat jokaisen omaan työhön

 • tavoitteiden viestiminen myös suoraan johtajalta henkilökunnalle on tärkeää (säpo yms)

 • prosessien määritteleminen vastuuhenkilöineen (asiakasprosessi, toimintaprosessi, ratkaisujen kehittäminen, johtamisprosessi, tukiprosessi...)

 • yhteinen tapa toimia tuo laatua ja asiakastyytyväisyyttä

 • arvojen määrittely

 • muutosjohtajalta vaaditaan tiukkuutta ja tinkimättömyyttä

2. Strategian vienti käytäntöön

 • vision määrittely ➡ näkyvissä maailmanlaajuiset megatrendit perustana

 • kehitysohjelmat muuntavat sstrategian sanoista teoiksi

 • strategian visualisointi KONEen strategia visualisoituna ja Kotipizzan malli

 • yhteistyöverkostojen tärkeys ➡ voivat pelastaa toimintaa hiljaisina aikoina

 • avainhenkilöstön jatkuvuus /pysyvyys tärkeää

 • hankalien tilanteiden näkeminen mahdollisuuksina irtiottoon kilpailijoista

➡ kulttuuri, vire ja muut kilpailukyvyn perustan keskeiset tekijät (mm. vakavaraisuus, osaaminen/sen hyödyntäminen, toimintaympäristö jne) merkitsevät tavallistakin enemmän

➡ ympäristömuutos ennakoitava riittävän aikaisin

➡ johdon ja esimiesten energinen ote on ratkaisevaa: aktiivinen ja rohkaiseva!

➡ luottamusta yritykseen ja uskoa itseen tarvitaan


3. Johtamisen avainperiaatteet

 • kirkas suunta ja selkeät tavoitteet

 • avoimuus ja suoruus

 • fokus ydinalueissa (mm. markkina-alueiden valinnat)

 • yksinkertaisuus ja oikea-aikaisuus

 • kokonaiskuva alan markkinoista ja niiden kehityksestä

Globaalin yrityksen johtamisen ytimessä:

 • jatkuva oppiminen

 • kyvykkyyden rakentaminen

 • työyhteisön monimuotoisuudesta huolehtiminen (organisaation kyvykkyys perustuu suuresti monimuotoisuuden hyödyntämiseen, monimuotoisuus auttaa organisaatioita vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin)

 • yhteistyön turvaaminen

 • etenemisen varmistaminen


4. Päätöksenteko

 • prosessi

➡ kerätään kaikki saatavilla oleva olennainen tieto, jonka pohjalta

➡ luodaan näkemys

➡ luotetaan harkintaan

➡ ollaan valmiita tarkastelemaan asiaa uudelleen eri tavalla jos toimintaympäristö muuttuu

 • esimiehen ei tule puuttua liian usein asioihin (vie vastuuntuntoa)

 • kehitysmittareista tulee pystyä näkemään mihin pitä puuttua /mitä tulee alkaa nopeasti korjata

 • kyky kuunnella ja ottaa toiset huomioon TÄRKEÄÄ!

5. Ihmisten jhtaminen

 • uuden oppiminen = koko työuran mittainen mahdollisuus ja välttämättömyys

 • suurin osa oppimisesta tapahtuu omassa työssä

 • johtajan itsetunto tärkeää, jotta voi ymmärtää mikä on muille tärkeää ➡ muiden motivointi onnistuu paremmin

 • ihmiset saa mukaan sitä helpommin, mitä innostavampi ja kirkkaampi visio on!

 • kehitys/palautekeskustelut välttämättömiä pysähtymisen kohtia

 • perusasioita:

➡ luottamuksen rakentaminen

➡ positiivinen asenne

➡ kiinnostus ihmisten kehittämiseen

➡ kyky nähdä olennainen

➡ aikaansaamisen halu


6. Laadun kehittäminen

➡ asiakkaan ilahduttaminen

➡ tavoitteisiin johtaminen

➡ laatukulttuuri

➡ osaaminen

75 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page