Kirjat: Partanen Johannes, Välähdyksiä yksilön oppimisesta

Mitä tiimivalmentajan on tiedettävä yksilön oppimisesta ja Tiimiakatemian käytännöistä

Muistiinpanoja:


"Oppimista ei voi tapahtua ilman kokeiluja"

Valmentaja ei saa säästää oppijaa omilta kokemuksilta.


"Itseohjautuvassa oppimisessa keskustelut ovat keskeisessä asemassa"

Koko oppimisen rungon muodostavat keskustelut ja dialogi.


"Organisaatio elää suhteittensa ja yhteyksiensä kautta"

Ainoastaan suhdeverkosto mahdollistaa kiinteän systeemin.

  • ammatilliset verkostot

  • asiantuntijaverkostot

  • harrastusverkostot...

  • kollegat, yritykset, oppilaitokset, opiskelijat jne...


Kirja on ladattavissa sähköisenä täältä.