top of page

Kirjat: Partanen Johannes, Mitä tiimivalmentajan tulee tietää innovoinnista

Muistiinpanoja:Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä voi ennakoida ja innovoida

  • jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan

  • muutos onnistuu yhteiskunnassa, kun useat ihmiset alkavat toimia uudella tavalla

Luovuus = aitoa arvoa tuottavien ideoiden prosessi (Ken Robinson).

Intohimo ➡innostus ➡sitkeys, lahjakkuus, työkuri, peräänantamattomuus, kova työ, kannustus, päämäärä ➡➡ LUOVUUS

  • luova ihminen on utelias tutkimusmatkailija, havainnoija

  • ideoiden kehittämisen kannalta suuri määrä on tärkeämpää kuin laatu (suuresta määrästä on hyvä lähteä eteenpäin...)
Luovuus, peräänantamattomuus, riskinottohalu, divergointi/konvergointi-ajattelu ➡➡ INNOVATIIVISUUS

  • parhaimmat ideat ovat yksinkertaisia (orientaatiopäivässä oli jo juttua siitä että monimutkaisia ideoita voi keksiä kuka vaan, yksinkertaisien keksimiseen menee aikaa).

  • jos idea otetaan helposti vastaan, se on yleensä tavanomainen - jos taas idea herättää vastustusta, niin siinä saattaa olla ainesta... (luovuutta)

Luova yritys

  • palkitse menestys ja epäonnistuminen

  • rankaise toimimattomuutta ➡on tehtävä! toimittava!

Uusi ympäristö (ei tuttu ja turvallinen) edesauttaa luovassa prosessissa, auttaa uusien ajatusten synnyttämisessä.


Luovuus = uusien asioiden ajattelemista

Keksiminen = uusien ideoiden, prosessien ja menetelmien luomista

Innovointi = uusien asioiden tekemistä

Innovaatio = käytäntöön omaksuttu keksintö


Suomessa innovaatioita yritetään edistää strategioilla - innovaatiot syntyvät aina "alhaalla"... (Jaana Venkula).

➡ yrityksissä tuotekeskeisestä ajattelusta palvelukeskeiseen12 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page